Διαβήτης

Περισσότερες Πληροφορίες: 2118001558 (αστική χρέωση) Ρυθμίστε το αυξημένο ζάχαρο στο αίμα σας! Η αντιμετώπιση του διαβήτη δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει ένα συνολικά πιο υγιεινό τρόπο ζωής ώστε να ελέγξει το σάκχαρο και να του χορηγηθεί ινσουλίνη, ανάλογα από τι τύπου διαβήτη πάσχει (βλέπετε παρακάτω) και κατά πόσο επιτυγχάνεται ο γλυκαιμικός έλεγχος.…